TRƯỜNG THPT VIỆT ÂU

LIÊN HỆ

Đào tạo

Chương trình đào tạo

Sĩ số học sinh từ 25 - 30 theo tiêu chuẩn Quốc tế. Giáo viên quan tâm, theo dõi sát sao đến từng Học sinh trong suốt quá trình học tập ...

Sự khác biệt khi học tại Việt Âu là Học sinh được đảm bảo đậu vào các trường Đại Học: