TRƯỜNG THPT VIỆT ÂU

LIÊN HỆ

Học Phí

TRƯỜNG TRUNG PHỔ THÔNG VIỆT ÂU 

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC

NĂM HỌC 2018 - 2019

TIỀN HỌC PHÍ NỘI TRÚ:

 

LỚP

Học phí

Tiền ăn

Nội trú,

Giặt ủi

Quản sinh

Truy bài tối

Anh văn

GV nước ngoài

CỘNG

10

1.900.000

1.840.000

800.000

Chưa thu

Chưa thu

250.000

4.790.000

11

2.200.000

1.840.000

800.000

Chưa thu

Chưa thu

 

4.840.000

12

2.400.000

1.840.000

800.000

300.000

300.000

 

5.640.000

 

TIỀN HỌC PHÍ  BÁN TRÚ:

 

LỚP

Học phí

Tiền ăn

Bán trú

Quản sinh

Truy bài tối

Anh văn

 GV nước ngoài

CỘNG

10

1.900.000

700.000

200.000

Chưa thu

Chưa thu

250.000

3.050.000

11

2.200.000

700.000

200.000

Chưa thu

Chưa thu

 

3.100.000

12

2.400.000

700.000

200.000

300.000

300.000

 

3.900.000

 

Ghi chú:

 Tiền ăn trên chưa bao gồm tiền ăn của ngày thứ 7 và Chủ nhật.

Nếu học sinh ở lại ngày Thứ 7 và Chủ nhật thì tiền ăn + sinh hoạt phí: 93.000 đồng/ngày.

 

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÓNG TIỀN:

Thời gian đóng tiềnTừ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng của tháng đó.

Hình thức đóng tiền: theo một trong hai hình thức sau đây:

- Bằng tiền mặt: nộp trực tiếp tại Văn phòng nhà trường.

- Bằng chuyển khoản: TRƯỜNG THPT VIỆT ÂU

                                   Số tài khoản 6150201018044

   Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT (Agribank) – Chi nhánh Xuyên á  - TP.HCM