ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬP HỌC

//
//

THÔNG TIN GIA ĐÌNH

//
//
//

Từ năm học 2022 -2023, Bộ GD-ĐT thực hiện lộ trình cải cách chương trình phổ thông mới. Thay đổi số môn học bao gồm 7 môn học bắt buộc (VĂN – TOÁN – ANH – GD THỂ CHẤT – ANQP – GD ĐỊA PHƯƠNG – HĐ TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP) cùng 3 chuyên đề bắt buộc (CĐ TOÁN – CĐ VĂN – CĐ LÝ HÓA VĂN) và 5 môn học được tự chọn. Phụ huynh học sinh đồng ý đăng ký 1 trong các nhóm tự chọn trên.

Lưu ý: Quý phụ huynh vui lòng Chuyển tiền "Đăng ký nhập học" qua Tài khoản

Tên Tài khoản: TRƯỜNG  THPT VIỆT ÂU

STK: 04401014013769 - Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam ( MARITIME BANK) - Chi nhánh Cộng Hòa, Tp. HCM.

Nội dung chuyển khoản: DKNH + Tên HS.

 

KHÁM PHÁ VIỆT ÂU