Đăng ký thành công

Lưu ý: Quý phụ huynh vui lòng Chuyển tiền Đăng ký nhập học qua Tài khoản

Tên Tài khoản: TRƯỜNG  THPT VIỆT ÂU

STK: 04401014013769 – Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam ( MSB) – Chi nhánh Cộng Hòa, Tp. HCM.

Nội dung chuyển khoản: DKNH + Tên HS.