ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬP HỌC


    THÔNG TIN GIA ĐÌNH    Từ năm học 2022 -2023, Bộ GD-ĐT thực hiện lộ trình cải cách chương trình phổ thông mới. Thay đổi số môn học bao gồm 7 môn học bắt buộc (VĂN – TOÁN – ANH – GD THỂ CHẤT – ANQP – GD ĐỊA PHƯƠNG – HĐ TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP) cùng 3 chuyên đề bắt buộc (CĐ TOÁN – CĐ VĂN – CĐ LÝ HÓA VĂN) và 5 môn học được tự chọn. Phụ huynh học sinh đồng ý đăng ký 1 trong các nhóm tự chọn trên.